Yönetici Sorumluluk

Gözde Yönetim

Yönetici Sorumluluk

Apartman ve sitelerin işletme projelerinde o sene yapılması gereken büyük projeler olabilir (su arıtma- otopark tanzimi-doğal gaza geçme- gibi) ancak Bu projelerin dışında her yıl yapılması tavsiye olunan rutin işler ektedir.

Para toplanması –Ödemelerin yapılması-hesapların takibi-makbuzların yazılması.

Ödemeyenlerin icra takibi gibi konular zaten yöneticinin doğal görevlerinden olduğu için aşağıda yazılmamıştır.

Bina-Yonetim-Sistemi

Ocak

1. Aksine karar yoksa genel kurul yapılır ve yönetici seçilir 
2. Yıllık işletme projesi yapılır. 
3. Denetçiler seçilir 
4. Defterler notere tasdik edilir(ara tasdik) 
5. Banka hesabına yeni yöneticinin imza sirküleri verilir 
6. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
7. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
8. Doğalgaz faturaları ödenir –fuel oil alınır 
9. Ortak elektrik ödenir 
10. Ortak su ödenir 
11. Sokak kapıya yönetici ad soyad ve telefonları asılır 

Şubat 
1. Ortak yerlerin sigortalanması 
2. Yangın tüpleri bakımı 
3. Bahçede budama yapılması 
4. Görevlilerin sözleşmelerinin incelenmesi ve yenilenmesi 
5. Kış aylarındaki bina sorunlarının tespiti 
6. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
7. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
8. Doğalgaz faturaları ödenir –fueloil kontrol 
9. Ortak elektrik ödenir 
10. Ortak su ödenir 

Mart 
1. Kapıcı yasal izninin ve yerine bakacağın belirlenmesi 
2. Asansörcü bakım sözleşmesi yapılması 
3. kazan ve yakıt sistemi ara bakımı 
4. Deprem hazırlığı konusunda çalışma 
5. Alarm-güvenlik-kapı zili-diafon sistemleri bakımı 
6. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
7. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
8. Doğalgaz faturaları ödenir 
9. Ortak elektrik ödenir 
10. Ortak su ödenir 

Nisan 
1. Bahçe tanzimi işleri bu ayda yapılır 
2. Su depolarının havuzların temizlik ve bakımı 
3. ilk 3 aylık faaliyet raporu hazırlanıp dağıtılır 
4. Sığınak ve çatı arası bahar temizliği yapılır 
5. Yazın yapılacak işler için teklif toplanır 
6. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
7. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
8. Doğalgaz faturaları ödenir –fueloil kontrol 
9. Ortak elektrik ödenir 
10. Ortak su ödenir 

Mayıs 
1. Çöp ve Emlak vergileri 1.taksitlerinin ödenmesi 
2. Bahar temizliği –ufak boya bakım işleri 
3. Çöp yeri ve bidonları kontrol bakımı 
4. Denetçilerin ilk üç aylık denetleme raporu hazırlanır 
5. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
6. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
7. Doğalgaz faturaları ödenir 
8. Ortak elektrik ödenir 
9. Ortak su ödenir 

Haziran 
1. Doğa uyanmıştır böcek ilaçlaması yapılır 
2. Mahallin kolluk kuvvetlerine apartman listesi verilir 
3. Yaz aylarında kat maliklerine ulaşma ve ödeme planı yapılır 
4. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
5. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
6. Doğalgaz faturaları ödenir 
7. Ortak elektrik ödenir 
8. Ortak su ödenir 

Temmuz 
1. Bina ve bahçedeki inşaat işleri yapılır 
2. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
3. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
4. Doğalgaz faturaları ödenir 
5. Ortak elektrik ödenir 
6. Ortak su ödenir 
7. İkinci 3 aylık faaliyet raporu hazırlanır 

Ağustos 
1. Yangın tüpleri ikinci bakım 
2. Baca temizliklerinin yapılması 
3. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
4. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
5. Doğalgaz faturaları ödenir 
6. Ortak elektrik ödenir 
7. Ortak su ödenir 

Eylül 
1. Çatı derelerinin süpürülmesi ve çatı bakımı 
2. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
3. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
4. Doğalgaz faturaları ödenir 
5. Ortak elektrik ödenir 
6. Ortak su ödenir 
7. Kış hazırlığı ve temizlik yapılır 

Ekim 
1. Üçüncü üç aylık faaliyet raporu tanzimi 
2. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
3. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
4. Doğalgaz faturaları ödenir –fueloil alınır 
5. Ortak elektrik ödenir 
6. Ortak su ödenir 

Kasım 
1. Emlak ve çöp vergileri 2. taksiti ödenir 
2. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
3. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
4. Doğalgaz faturaları ödenir 
5. Ortak elektrik ödenir 
6. Ortak su ödenir 

Aralık 
1. Gelecek senenin (ara tasdik olmayanlar)defterleri notere tasdik ettirilir. 
2. Yıl sonu hesapları kapatılır 
3. Gelecek sene bütçesi yapılır 
4. Yıllık faaliyet raporu hazırlanır 
5. Kat malik ve sakinleri genel kurula yasal olarak davet edilir 
6. Hizmetlilerin maaşı ödenir 
7. SSK bildirgeleri tanzim edilip ödenir 
8. Doğalgaz faturaları ödenir -fueloil kontrol 
9. Ortak elektrik ödenir 
10. Ortak su ödenir